Noutati / Anunturi

26 Februarie 2014

Convocarea CONGRESULUI AVOCAŢILOR pentru zilele de vineri, 28 martie şi sâmbătă, 29 martie 2014

Anunț preluat de pe site-ul Uniunii Naționale a Barourilor din România.

 

ANUNŢ - În conformitate cu dispoziţiile art. 63 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi  ale art. 1 din Hotărârea nr. 884/14 decembrie 2013 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România, se convoacă CONGRESUL AVOCAŢILOR pentru zilele de vineri, 28 martie şi sâmbătă, 29 martie 2014, cu începere de la orele 9,00 în Municipiul Bucureşti, la Hotel Intercontinental - Sala Rondă, etaj 1 - Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, Tel. (+4)021/310-2020, Fax: (+4)021/312-0885.

 

Ordinea de zi a Congresului Avocaţilor este următoarea:

 

1. Prezentarea pentru dezbatere şi aprobare a raportului anual al Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.);

 

2. Prezentarea pentru dezbatere şi aprobare a raportului anual al Consiliului de conducere al Casei de Asigurări a Avocaţilor;

 

3. Prezentarea spre aprobare a execuţiei bugetare pe anul 2013 şi a proiectului de buget al U.N.B.R. pentru anul 2014;

 

4. Prezentarea spre aprobare a execuţiei bugetare pe anul 2013 şi a proiectului de buget al Casei de Asigurări a Avocaţilor pentru anul 2014;

 

5. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei centrale de cenzori a U.N.B.R.;

 

6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de cenzori a Casei de Asigurări a Avocaţilor;

 

7. Prezentarea raportului anual al Comisiei centrale de disciplină;

 

8. Analiza rapoartelor şi a proiectelor de buget prezentate în vederea aprobării acestora;

 

9. Direcţii de dezvoltare a profesiei de avocat. Direcţii de perfecţionare a organizării şi funcţionării sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor;

 

10. Adoptarea de hotărâri şi rezoluţii;

 

11. Diverse.

 

Mesajul Președintelui U.N.B.R. rostit la deschiderea lucrărilor

Format PDF

HOTĂRÂREA NR. 1 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R.(între Congresul avocaţilor 2013 şi Congresul avocaţilor 2014)

Format PDF

HOTĂRÂREA NR. 2 privind aprobarea execuţiei bugetare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2013

Format PDF

HOTĂRÂREA NR. 3 privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2014

Format PDF

HOTĂRÂREA NR. 4 privind aprobarea execuţiei bugetare a Casei de Asigurări a Avocaţilor pe anul 2013

Format PDF

HOTĂRÂREA NR. 5 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi

Format PDF

HOTĂRÂREA NR. 6 privind validarea modificărilor şi completărilor aduse de către Consiliul U.N.B.R., prin delegare, Statutului profesiei de avocat precum şi privind mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a îndeplini atribuţiunea prevăzută la art. 64

Format PDF

REZOLUȚIE privind modificarea şi completarea Protocolului privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite avocaţilor pentru prestarea serviciilor de asistenţă judiciară și extrajudiciară prin avocat încheiat între U.N.B.R şi Ministerul Justiţiei

Format PDF

REZOLUȚIE prin care Congresul avocaţilor solicită autorităţilor competemnte să adopte măsurile necesare pentru ca dispoziţiile art. 200 NCPC să nu devină o piedică reală şi efectivă în calea accesului la justiţie

Format PDF

REZOLUȚIE privind necesitatea asigurării garanțiilor efective ale dreptului de acces la instanţă al cetăţenilor

Format PDF

REZOLUȚIE privind propunerea de modificare a Codului de procedură civilă, în prezent în vigoare

Format PDF

Apelul avocaților pentru crearea unei jurisprudenţe unitare care să se bazeze pe reguli de bune practici privind reflectarea onorariilor de avocat în compunerea cheltuielilor de judecată

Format PDF

Apelul Congresului avocaţilor privind îmbunătățirea măsurilor administrative de aplicare a prevederilor art. 200 din NCPC față de impactul pe care aplicarea noilor reglementari îl are cu privire la exercitarea dreptului de acces la justiție și

Format PDF

HOTĂRÂREA NR. 7 cu caracter general prin care, Congresul, ia act de materialele scrise transmise de către delegații care au propus adoptarea de hotărâri, rezoluţii, privitoare inclusiv la modificarea directă de către Congres a unor acte normative

Format PDF