Noutati / Anunturi

16 Aprilie 2014

Hotărârea nr.961/27 martie 2014 a Consiliului UNBR ref bibliografie probe DP și DPP la examen admitere

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

 

HOTĂRÂREA NR. 961

27 martie 2014

 

            În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) - (4), art. 18 alin. (1) şi (5), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 07 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare „Lege") şi art. 33 - 37, art. 291 - 296 din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011,

 

            Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, întrunit în şedinţa din 27 martie 2014,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. - Tematica disciplinelor „Drept penal" şi „Drept procesual penal" pentru examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice va avea în vedere Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009) şi Noul Cod de procedură penală (Legea nr. 135/2010) şi legile de punere în aplicare ale acestora.

 

            Art. 2. - În vederea aprobării tematicii de examen de către Consiliul UNBR în proxima şedinţă a Consiliului, se mandatează Comisia Permanentă a U.N.B.R. să procedeze la elaborarea tematicii la disciplinele Organizarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal şi Drept procesual civil, cu consultarea Consiliului Ştiinţific al I.N.P.P.A..

 

            Art. 3. - Prezenta Hotărâre se publică pe paginile de web ale U.N.B.R., I.N.P.P.A. şi se va comunica centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. şi tuturor barourilor.

 

 

PREŞEDINTE  U.N.B.R. ,

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA