Noutati / Anunturi

30 Mai 2014

COMUNICARE

Consiliul Baroului Dolj, în şedinţa sa din 29 mai 2014, a luat act de lista avocaţilor restanţieri la plata taxelor profesionale, actualizată la data de 29.05.2014, comunicată de Filiala Dolj a Casei de Asigurări a Avocaților şi a stabilit un termen de 10 zile pentru îndeplinirea obligațiilor de plată, respectiv până la data de 09.06.2014; în cazul neachitării  în termenul stabilit, se va lua măsura suspendării din exercitarea profesiei, în temeiul art.28 lit.c din Legea nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și art.49 alin.(1) lit.c din Statutul profesiei de avocat.