Noutati / Anunturi

20 Iunie 2014

Mesajul Decanului Baroului Dolj cu ocazia Zilei Avocatului, 21 iunie 2014

150 de ani de avocatură modernă în România

 

Stimați colegi,


Sărbătorim în acest an 150 de ani de la apariția Legii din 6 decembrie 1864 pentru constituirea corpului de advocați, care a realizat pentru prima dată în România organizarea profesiei liberale de avocat în forma sa modernă pe care o cunoaștem și azi.

 

În aplicarea legii mai sus amintite, în anul 1864 a luat ființă și Baroul Dolj care reunea la început un număr de 18 avocați așa cum reține și Istoria Baroului Dolj 1864-1928 scrisă de avocatul și publicistul George Mil. Demetrescu. După 150 de ani, în Baroul Dolj regăsim un număr de 815 avocați.

 

Fără îndoială că impactul realizat de avocații doljeni în ultimii 150 de ani a fost unul semnificativ, chiar determinant pentru județ, regiune și chiar țară.

 

Codul Deontologic al avocaților din Uniunea Europeană declară că "Respectul pentru misiunea profesională a avocatului este o condiţie esenţială a Statului de drept şi a unei societăţi democratice.".

 

Acum, la ceas aniversar, vă invit să reflectăm dacă profesia de avocat în general și misiunea profesională a avocatului în special se (mai) bucură de respectul la care face referire Codul Deontologic al avocaților din Uniunea Europeană.

 

Probabil că răspunsul corect este și DA și NU.

 

Sper ca în cadrul simpozionului pe care îl vom organiza la Craiova cu ocazia aniversării celor 150 de ani de avocatură modernă să afăm de care parte a răspunsului vă aflați.

 

Prof. univ. dr.

Avocat Ion Turculeanu

Decanul Baroului Dolj