Noutati / Anunturi

01 Octombrie 2014

Comunicat de solidarizare cu avocații din Baroul Satu Mare

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul Dolj

Nr. 1851/01.10.2014

COMUNICAT

de solidarizare cu avocații din Baroul Satu Mare

 

Consiliul Baroului Dolj a luat act cu mare îngrijorare de confirmarea de către Judecătoria Satu Mare a soluțiilor de clasare adoptate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare față de infracțiunea de exercitare fără drept a profesiei de avocat și susține acțiunea de protest a Corpului de Avocați din Baroul Satu Mare.

 

Considerăm că protestul confraților noștri din Satu Mare este îndreptățit și justificat, reprezentând un strigăt al avocaților față de indiferența autorităților legal obligate să reprime fenomenul "avocaturii paralele" și structurile în cadrul cărora acest fenomen se derulează în mod organizat.

 

Situația creată este deosebit de gravă, în măsură să aducă atingere și chiar să bagatelizeze rolul fundamental pe care avocații îl asigură în statul de drept și în garantarea respectului și protecției drepturilor și libertăților omului.

 

De asemenea, apreciem că situația creată riscă să întrețină o stare de ambiguitate referitoare la corpul profesional al avocaților și la exercitarea avocaturii care, conform Curții Constituționale a României, trebuie să se desfășoare în cadrul organizat al Uniunii Naționale a Barourilor din România, în conformitate cu reguli prestabilite, a căror respectare trebuie asigurată inclusiv prin aplicarea de măsuri coercitive, rațiuni care au impus constituirea unor structuri organizatorice unitare și prohibirea constituirii în paralel a altor structuri destinate practicării aceleiași activități, fără suport legal.

 

Baroul Dolj își exprimă cu fermitate solidaritatea față de colegii din Satu Mare și susține poziția adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Baroului Satu Mare.

 

Prof. univ. dr.

Avocat

Ion Turculeanu

Decanul Baroului Dolj