Noutati / Anunturi

22 Octombrie 2014

Comunicat - Consiliul Baroului Dolj, în ședința din 16.10.2014, a hotărât sesizarea Avocatului Poporului în vederea promovării Recursului în interesul legii

Consiliul Baroului Dolj, întrunit în ședință la data de 16.10.2014, a hotărât sesizarea Avocatului Poporului în vederea promovării Recursului în interesul legii, având în vedere soluțiile diferite pronunțate de instanțele judecătorești în litigii referitoare la efectele neexecutării de către Casa de Asigurări de Sănătate a obligației de informare prevăzută de art.222 din Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu consecința datorării sau nedatorării de către avocați a accesoriilor (dobânzi, majorări, penalități) la debitul principal datorat Caselor de Asigurări de Sănătate și Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

      Prof.univ.dr.

    Ion Turculeanu

          avocat

Decanul Baroului Dolj