Noutati / Anunturi

07 Aprilie 2015

Scanare sau fotocopiere cu telefonul mobil sau cu un scanner profesional mobil

 

 

Curtea de Apel Craiova - Referitor la eliberarea copiilor din dosarele aflate pe rolul Curții de Apel Craiova și a instanțelor din raza Tribunalului Dolj

 

Având în vedere demersurile întreprinse de Baroul Dolj în vederea eficientizării procedurii de eliberare a copiilor din dosarele aflate pe rolul Curții de Apel Craiova și a instanțelor din raza Tribunalului Dolj, Curtea de Apel Craiova, prin Adresa nr.8452 din 13 martie 2015, înregistrată la barou sub nr.722/06.04.2015, ne face cunoscut că, pe de o parte, potrivit dispozițiilor art.9 din OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru,


"Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:
a).......
i)cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanță - 0,20 lei/pagină ;
j)cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile de la dosar, pentru fiecare exemplar de pe copie - 1 leu/pagină ;
k)cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu/pagină ;
l)cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie".

 

Pe de altă parte, potrivit art.29 alin.(5) din același act normativ, "pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, dacă realizarea serviciilor de copiere nu se realizează de către instanță, ci de către prestatori privați care funcționează în sediul instanței, nu se percepe taxă judiciară de timbru.".

 

Prin urmare, demersul Baroului Dolj ca eliberarea copiilor simple din dosare să se poată face pe cheltuiala părților, prin simpla scanare sau fotocopiere cu telefonul mobil sau cu un scanner profesional mobil, se poate încadra la dispozițiile art.29 alin.(5) din OUG nr.80/2013 și se poate realiza după aprobarea prealabilă a cererii.

 

 

Lucian Bernd Săuleanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj