Avocati / Asistenta judiciara din oficiu

Plata onorariilor din oficiu - Borderoul 8/2012 Tribunalul Dolj

Decanul Baroului Dolj aduce la cunoștința avocaților că a fost virată în contul de oficii al Baroului Dolj, suma de 77.000 lei, reprezentând contravaloarea borderoului nr.8/2012, depus la Tribunalul Dolj.

Începând cu data de 02.10.2012, ora 12, casieria Baroului Dolj efectuează plata onorariilor din oficiu de pe acest borderou.