Casa de asigurari a avocatilor / Anunturi

10 Aprilie 2013

Filiala Dolj a CAA - Comunicare în atenția avocaților restanțieri

 

Consiliul Baroului Dolj, în şedinţa sa din 04 aprilie 2013, a luat act de lista avocaţilor restanţieri la plata taxelor profesionale la data de 03.04.2013, comunicată de Filiala Dolj a Casei de Asigurări a Avocaților și înregistrată la noi sub nr.683/04.04.2013 şi a decis suspendarea din exercitarea profesiei a unui număr de 53 de avocaţi care nu au achitat taxele profesionale pentru mai mult de trei luni, dacă până la 15 aprilie 2013 acestea nu vor fi achitate.