Evenimente / Baroul Dolj

21 Martie 2016

Adunarea Generală 2016. Comunicat rezultate alegeri delegați la Congresul Avocaților

 

În ziua de 19 martie 2016 s-au desfăşurat lucrările Adunării Generale Ordinare a Baroului Dolj, convocată în temeiul prevederilor art.54 alin.2 şi 3 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările la zi.

Au participat un număr de 265 de avocaţi din totalul de 711 avocaţi cu drept de exercitare a profesiei.

 

Adunarea Generală a hotărât:

 

-descărcarea Consiliului Baroului Dolj de activitatea şi gestiunea sa din perioada anului 2015;

-aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al baroului pentru anul 2016;

 

Pentru calitatea de delegat la Congresul avocaților din 25-26 martie 2016 și-au depus candidatura un număr de 13 candidați.

În urma voturilor valabil exprimate, următorii avocați au fost aleși de Adunarea Generală ca delegați ai baroului la Congresul Avocaților din 2016:

 

1. Nicu Mihai-Dragoş

2. Mihăloiu Bogdan-Valentin

3. Marinescu Radu

4. Socoteanu Răzvan-Florentin.


Lucian Bernd Săuleanu
Avocat

Decanul Baroului Dolj