Evenimente / Baroul Dolj

21 Octombrie 2017

Anunț selecție expert pe termen scurt pentru susținere curs limba bulgară

Baroul Dolj, în calitate de promotor de proiect, implementează în parteneriat cu Baroul Vidin   proiectul  “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și inclusivă“.

În cadrul proiectului pentru implementarea activității A9- ”Organizarea unor cursuri de Limba română și ”Limba  bulgară”  pentru o mai bună ocupare și mobilitate în zona transfrontalieră” se face selecție publică de expert limbă bulgară în vederea susținerii cursului de Limba bulgară, conform Metodologiei de selecție a experților pe care o atașăm.

Persoanele intersate pot depune dosarele de candidatură la Centrul Juridic Transfrontalier din cadrul Baroului Dolj (municipiul Craiova, bdul Carol I, nr.1, bl.17D mezanin) și să participe la procedura de selecție conform următorului calendarul:

  • Lansarea selecției: 22.10.2017
  • Înscrierea candidaților: 22.10.2017-26.10.2017
  • Analiza și selecția dosarelor (RO și BG): 27.10.2017
  • Afișarea rezultatelor: 28.10.2017
  • Afișare rezultate finale: 29.10.2017.

Mai multe detalii despre proiect pot fi accesate la www.jurisCBP.ro.