Evenimente / Baroul Dolj

12 Martie 2018

Baroul Dolj şi Filiala Dolj a C.A.A - Adunarea generală din 17 martie 2018 - Delegare mandat de reprezentare

Având în vedere necesitatea întrunirii cvorumului pentru cele două Adunări generale, dar şi pentru comunicarea către UNBR, în timp util, a numelui delegaţilor la Congresul Avocaţilor, colegii avocaţi care, din motive obiective, nu pot participa, sunt rugaţi să-şi delege exercitarea dreptului de vot altor colegi, membri ai baroului, care vor putea fi prezenţi, sens în care vor încheia un mandat sub forma înscrisului sub semnătură privată, conform modelului ataşat.

Dovada mandatului se va face la momentul înregistrării la Adunarea Generală.

 

Lucian Bernd Săuleanu

Avocat
Decanul Baroului Dolj