Evenimente / Baroul Dolj

14 Ianuarie 2019

Baroul Dolj - Adunarea Generală 2019

 

În temeiul prevederilor art.51, 52, 53 şi 54 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările la zi şi prevederilor art.67 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Dolj convoacă: 

 

              ADUNAREA GENERALĂ

 

        în ziua de

         sâmbătă, 16 martie 2019, ora 10.00

 

cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport de activitate al Consiliului şi al Decanului Baroului Dolj pentru anul 2018
 2. Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea activităţii financiare a Baroului Dolj în anul 2018
 3. Raportul Comisiei de Disciplină pentru anul 2018
 4. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru anul 2019
 5. Discuţii (Această secţiune urmează a fi completată cu propuneri formulate şi depuse în scris la secretariatul baroului cu cel puţin 5 zile înainte de data la care a fost convocată adunarea generală, potrivit dispoziţiilor art.67, alin.(5) din Statutul profesiei de avocat)
 6. Descărcarea Consiliului Baroului Dolj de activitatea şi gestiunea sa din anul 2018
 7. Aprobarea Proiectului de buget de venituri şi cheltuieli ale Baroului Dolj pentru anul 2019
 8. Alegerea Decanului Baroului Dolj
 9. Alegerea membrilor Consiliului Baroului Dolj
 10. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori
 11. Alegerea membrilor Comisiei de disciplină
 12. Alegerea delegaţilor Baroului Dolj la Congresul Avocaţilor 2019 şi precizarea mandatului acestora ţinând cont de priorităţile Baroului Dolj
 13. Propunerea candidaţilor pentru Comisia Centrală de Disciplină
 14. Alegerea reprezentanţilor pentru Consiliul U.N.B.R.
 15. Propunere privind modificarea art.14, lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 16. Propunere privind majorarea onorariilor pentru avocaţii care asigură asistenţa judiciară din oficiu

 

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura în Sala ”Amza Pellea” a Teatrului Național ”Marin Sorescu” din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.11, jud.Dolj.

În cazul în care cvorumul Adunării Generale nu este legal constituit, următoarea adunare se va desfăşura la data de 23 martie 2019, ora 10.00,  în aceeaşi locaţie.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

Decanul Baroului Dolj