Baroul Dolj / Relatii internationale

Participarea Baroului Dolj la Conferința MODERN BAR ASSOCIATION, Varșovia 21-23 iunie 2017

Domnii avocați Bogdan Mihăloiu și Cosmin Roșulescu, membri ai Consiliului Baroului Dolj, au reprezentat Baroul Dolj la Conferința ”MODERN BAR ASSOCIATION” care a fost organizată de Baroul Varșovia în perioada 21 – 23 iunie 2017.

Ca urmare a ecoului deosebit pe care evenimentul profesional organizat de Baroul Dolj  în perioada 5-6 mai 2017 la Craiova (ședinta FBE și Conferința internațională “Independența Avocaților”), Baroul Varșovia ne-a adresat invitația de a participa la evenimentul profesional organizat de această asociație profesională la Varșovia în perioada 21-23.06.2017, eveniment coordonat de Federația Barourilor Europene (FBE)  la care baroul nostru este afiliat (http://www.mbac.oirpwarszawa.pl/).

Conferința profesională a fost denumită “MODERN BAR ASSOCIATION 2017” și s-a bucurat de o largă participare a barourilor din Uniunea Europeană dar și din țări din afara ei, amintind aici participarea delegatilor de la barourile Madrid, Koln, Sofia, Bruxelles, Frankfurt, Nisa, Lima(Peru), Saxonia, Milano, Ankara, Tbilisi(Georgia), iar din România Baroul Dolj și Baroul București.

Fiind coordonată de FBE, conferința a avut drept scop primordial îmbunătățirea relațiilor dintre barourile membre FBE prin scurte prezentări ale fiecarui barou din perspectiva istorică, dar și elemente relevante ale prezentului pentru fiecare barou participant. În acest sens, este de subliniat prezența reprezentanților Baroului Ankara, ai Baroului Georgia și ai Baroului Lima(Peru), care au adus în discuție enormele dificultăți pe care regimuri politice rigide le provoaca profesiei de avocat, însa ne-au împărtășit și specificul profesiei de avocat în zone cu dezvoltări sociale și mentalități fundamental diferite de cele din țara noastră.

Conferința a fost structurată pe parcursul a doua zile, în fiecare zi derulându-se doua paneluri în cadrul cărora delegații participanți au facut prezentări interesante ale barourilor din care fac parte și au lansat diverse modalități de conlucrare între asociațiile profesionale afiliate la FBE.

La invitația expresă a Decanului Baroului Varșovia, Excelența Sa Wlodzimierz Chorscik și a coordonatorului departamentului de mediere din cadrul Baroului Polonez, Mariusz Maciejewski, reprezentanții Baroului Dolj au fost înscrisi pe lista de speakeri în prima zi a conferinței și au prezentat o imagine completă a Baroului Dolj prin cele doua teme abordate:

  • Baroul Dolj - Evoluție și provocări viitoare - d-nul consilier Cosmin Roșulescu;
  • Prezentare a sistemului de asigurări sociale a avocaților - modelul românesc - d-nul consilier Bogdan Mihăloiu.

Prezentarile reprezentanților Baroului Dolj au suscitat un real interes, în masura în care sistemul autonom de asigurări sociale din România este unic la nivel european, iar gazdele noastre au fost în mod deosebit interesate de aceste elemente care au fost percepute ca elemente ale independenței profesiei de avocat în raport cu autoritatea statală, în raport de situația din celelalte țări europene în care sistemele de asigurări sunt coordonate și administrate de stat.

Nu in ultimul rând, Baroul Dolj a fost salutat și apreciat de întreaga conducere a FBE prin: Sara Chandler - actual președinte, Cristoph Munz - trezorier, Yves Oschinsky - fost președinte FBE, fost decan al Baroului Bruxelles și actualmente seful departamentului pentru drepturile omului în cadrul FBE și din cadrul Baroului Bruxelles, care în prima zi a conferinței au dorit în mod special să cunoască reprezentanții Baroului Dolj și sa afle cât mai multe informații despre asociația noastră profesională.

Aceștia au ținut să sublinieze că ecourile conferinței profesionale organizate de Baroul Dolj înca nu s-au stins, impresia deosebită produsă de calitatea conferinței și a organizarii și au transmis felicitari Decanului Baroului Dolj, Consilierilor și întregii echipe care a facut posibil un eveniment de asemenea anvergură, condiții în care am primit asigurări cu privire la susținerea de care Baroul Dolj va beneficia pe viitor în proiectul nostru de a  prelua PREȘEDINTIA COMISIEI PENTRU BAROURILE DE EST DIN CADRUL FBE.

Este cert că prin acest gen de participări (Conferința FBE de la CRAIOVA, Congresul FBE de la HAGA, Conferinta “Modern Bar Association Varșovia”), Baroul Dolj a devenit un lider între Barorurile est-europene, grație efortului echipei de conducere a baroului, însa și fiecarui avocat în parte din cadrul Baroului nostru.