Noutati / Anunturi

05 Februarie 2008

Comunicare asigurari profesionale

 

Nr.212/31.01.2008

COMUNICARE

Consiliul Baroului Dolj solicită tuturor avocaţilor care nu şi-au îndeplinit obligaţia prev. de art.40 din Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi art.218 din Statutul profesiei de avocat să depună, de îndată, la secretariatul Baroului, în copie certificată, poliţa de asigurare pentru răspundere profesională pentru anul 2008.

Neîndeplinirea acestei obligaţii va atrage neînscrierea în Tabloul anual al avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei.

 

         Prof.univ.dr.

      Ion Turculeanu

            avocat

 

    Decanul Baroului Dolj

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.