Noutati / Anunturi

16 Aprilie 2008

Convocare Adunarea Generala Extraordinară A.T.A. Craiova - 24 aprilie 2008

Având în vedere că la data de 16 aprilie 2008, şedinţa Adunării Generale Extraordinare a A.T.A. Craiova nu a fost legal constituită prin neîndeplinirea cvorumului membrilor prezenţi, 

 

Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei Tinerilor Avocaţi din Craiova, pentru joi, 24 aprilie 2008, ora 13.00, la sediul Asociaţiei.

Ordinea de zi:

- alegeri pentru funcţiile de vicepreşedinti ai A.T.A. şi membri în Consiliul Director.

- diverse.

 

Precizare: Adunarea Generală din data de 24.04.2008 îşi va ţine lucrările cu majoritatea simplă a membrilor asociaţiei.  

 

Preşedinte,

av. Dragoş Nicu

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.