Examenul de admitere in profesie

Comunicat INPPA Craiova privind Examenul de primire in profesie Oct 2011

 

Centrul Teritorial Craiova al I.N.P.P.A.

Examenul de admitere în profesia de avocat

Sesiunea Octombrie 2011

 

COMUNICAT

privind organizarea Examenului de Admitere în profesia de avocat

Sesiunea Octombrie 2011


 Examenul de admitere în profesia de avocat se va desfăşura la sediul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii Spiru Haret din Craiova (Strada Vasile Conta, Nr.4) cu respectarea următoarelor instrucţiuni şi reguli de desfăşurare:

a. Proba programată la data de 7 octombrie 2011 (probă grilă pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar) va începe la ora 9.00;

b. Intrarea candidaţilor în sala de examen se va face în ordine alfabetică;

c. Repartizarea pe săli se va afişa cu cel puţin 24 de ore înaintea probei;

d. Toţi candidaţii vor fi prezenţi la ora 8.00 pentru a li se asigura accesul în săli;

e. Accesul săli se va face pe baza cărţii/buletinului de identitate, adeverinţei de identitate, paşaportului sau permisului de conducere care vor fi prezentate în original. Copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare;

f. Candidaţilor le este interzis accesul în sala de examen cu genţi, poşete, tipărituri, telefoane mobile şi orice fel de alte aparate electronice.

g. La cererea candidatului care doreşte să-şi transcrie lucrarea se va da acestuia o nouă coală-tip de examen. După transcrierea lucrării vechea coală-tip va fi anulată, făcând-se menţiune despre aceasta în procesul verbal de sală. Transcrierea lucrării nu va fi permisă decât o singură dată.

h. Baremul de evaluare şi notare va fi afişat la uşa imobilului de examen după cel puţin 30 de minute de la încheierea probei la toate sălile

 

Prof.univ.dr.

Ion Turculeanu

Avocat

 

Preşedintele Centrului Teritorial Craiova al INPPA

Decanul Baroului Dolj

 

 

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.