Examenul de admitere in profesie

Sesiunea - Octombrie, 2012

Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul Dolj

Nr. 1200 / 08.08.2012

COMUNICAT

privind organizarea examenului de admitere în profesia de avocat

Sesiunea octombrie 2012

 

În temeiul prev.art.7 alin.(2) teza a II-a al Regulamentului de examen aprobat prin Hotărârea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată conform art. III din Hotărârea nr. 357/03.03.2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului - Cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, Consiliul Baroului Dolj anunţă următoarele:

 

- examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura în perioada 08 octombrie 2012 -  19 octombrie 2012, conform următorului calendar:

       · Luni, 08 octombrie 2012 - proba scrisă tip grilă pentru candidaţii care vor dobândi calitatea

                                                   de avocat stagiar;

      · Miercuri, 17 octombrie 2012 - proba scrisă la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil

                                                        (două teze distincte), pentru toţi candidaţii;

      · Joi, 18 octombrie 2012 - proba scrisă la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de

                                               avocat, pentru toţi candidaţii;

     · Vineri, 19 octombrie 2012 - proba scrisă la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal

                                                   (două teze distincte), pentru toţi candidaţii;

 

- cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen se vor depune la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea, în cazul în care va fi declarat admis, în intervalul 03 septembrie 2012 - 12 septembrie 2012;

 

-  examenul se va susţine în mod unitar în cadrul I.N.P.P.A. şi se va desfăşura prin I.N.P.P.A. central (Bucureşti) şi prin Centrele teritoriale ale acestuia;

 

- candidaţii care depun cererile de înscriere la examen la Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi Olt, Argeş, Teleorman şi Vâlcea sunt arondaţi pentru susţinerea examenului la Centrul teritorial Craiova al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, cu sediul în incinta sediului Baroului Dolj din Craiova, B-dul Carol I, nr.1, bl.17D Mezanin;

 

- regulamentul de examen, tematica şi bibliografia sunt cele aprobate prin Hotărârea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată conform art. III din Hotărârea nr. 357/03.03.2012 a Consiliului U.N.B.R. şi sunt publicate pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro), precum şi pe pagina de web a Baroului Dolj (www.barouldolj.ro);

 

- taxa de înscriere la examen este de 800 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2012", respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2012";

 

- pentru eliberarea Certificatului privind starea de sănătate, incluzând şi o evaluare psihiatrică, candidaţii se pot adresa la orice policlinică autorizată.

 

Prof.univ.dr.

Ion Turculeanu

Avocat

Decanul Baroului Dolj

 

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.