Examenul de admitere in profesie

Admitere in profesie - Rezultate la proba teoretică şi cu caracter aplicativ INPPA Craiova

Publicăm Procesul - verbal privind deschiderea lucrărilor şi afişarea rezultatelor la proba teoretică şi cu caracter aplicativ a examenului de admitere în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, care a avut loc în zilele de 17, 18 şi 19 octombrie 2012 împreună cu rezultatele (CraiovaStagiari, CraiovaDefinitivi) obţinute de candidaţi la proba susmenţionată.

 

Termenul pentru formularea contestaţiilor (model contestaţie) la notele acordate este de 48 de ore de la data şi ora afişării şi expiră marţi, 06 noiembrie 2012, ora 12.00. Contestaţiile se vor putea depune la Centrul teritorial Craiova al INPPA din incinta Baroului Dolj, aflat în Craiova, bld.Carol I, nr.1, bl.17 D mezanin, jud.Dolj sau la numărul de fax 0251.41.39.40.

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.