Examenul de admitere in profesie

ANUNŢ – În atenţia candidaţilor la examenul de admitere în profesia de avocat din data de 15 septembrie 2014

  1. A. Instrucţiunile şi reguli :

Examenul începe la ora 9.00 a zilei de 15.09.2104

 

- Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 8.00 cu actul de identitate

 

- Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare;

 

- Este strict interzis accesul în clădire cu instrumente de scris, genți, poșete, tipărituri și orice mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri etc.);

 

- Candidaţilor le vor fi distribuite instrucţiunile scrise privind modul de completare a grilei şi instrumente de scris.

 

2. B. Instrucţiunile şi regulile de mai sus se completează cu prevederile Regulamentului de examen, aprobat prin Decizia nr. 128/08.07.2014 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. şi adaptat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R.

 

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

 

Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.