Examenul de admitere in profesie

ANUNŢ – În atenţia candidaţilor la examenul de admitere în profesia de avocat din data de 14 septembrie 2015

Centrul Teritorial Craiova al I.N.P.P.A.

Examenul de admitere în profesia de avocat

Sesiunea Septembrie 2015

 

COMUNICAT

în atenția candidaților la Examenul de admitere în profesia de avocat

privind organizarea examenului programat la data de 14 septembrie 2015

 

Examenul de admitere în profesia de avocat programat la data de 14 septembrie 2015 se va desfăşura la sediul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova (Calea București, Nr.107D, Mun. Craiova) cu respectarea următoarelor instrucţiuni şi reguli de desfăşurare:

 

- Examenul începe la ora 9.00 a zilei de 14.09.2015

 

- Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 8.00 cu actul de identitate

 

- Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

 

- Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.)

 

- Candidaţilor le vor fi distribuite instrucţiunile scrise privind modul de completare a grilei şi instrumente de scris.

 

Precizările de mai sus se completează cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

 

Av. Lucian Bernd Săuleanu

Vice-Președinte al Comisiei Naționale De Examen


Vila Themis

Afalti mai multe despre vila baroului Dolj.