Actualizarea denumirii cabinetelor individuale de avocat

Având în vedere Hotărârea Consiliului Baroului Dolj din data de 10.08.2017 privind actualizarea denumirii cabinetelor individuale de avocat, colegii avocaţi care nu şi-au corelat numele de familie cu denumirea formei de exercitare a profesiei în care îşi desfăşoară activitatea în calitate de titulari, urmare a schimbării numelui (prin căsătorie, divorţ, etc.),  sunt rugaţi ca până la data de 31.12.2017, să formuleze cereri în acest sens, în conformitate cu dispoziţiile art.191 alin.(1) din Statutul profesiei de avocat, potrivit căruia “Cabinetul individual este individualizat prin denumire, care cuprinde numele avocatului titular, urmat de sintagma “cabinet de avocat”. Cererile şi documentele justificative ale schimbării numelui titularului de cabinet se depun la secretariatul baroului.

Lucian Bernd Săuleanu
Avocat
Decanul Baroului Dolj