Adunarea Generală Ordinară - 14 martie 2009

CONVOCARE

 

În temeiul prev.art.50, 51, alin.1 şi 2 şi art.53 lit"s" din Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, şi prevederilor art.67 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Dolj convoacă

 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

   în ziua de

sâmbătă 14 martie 2009, ora 10.00,

 

cu următoarea ordine de zi:

1.    Raport de activitate al Consiliului Baroului pentru anul 2008;

2.    Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea activităţii financiare a baroului în perioada anului 2008;

3.    Discuţii;

4.    Descărcarea Consiliului Baroului de activitatea şi gestiunea sa din perioada supusă analizei;

5.    Discutarea şi aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al baroului pentru anul 2009;

6.    Alegerea delegaţilor la Congresul Avocaţilor.

 

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura la Filarmonica „Oltenia" din Craiova, Calea Unirii, nr.16.

 

         Prof.univ.dr.

       Ion Turculeanu

              avocat

 

     Decanul Baroului Dolj