Asociaţia "Dem D. Stoenescu" a fost infiinţată la data de 26.03.2009 prin Încheierea nr.61 a Judecătoriei Craiova din Dosarul nr.6758/215/2009 şi a fost înscrisă în Registrul Special al Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial la numărul 27.


   Membrii Asociaţiei "Dem D. Stoenescu" sunt Baroul Dolj, Filiala Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor şi S.C. Themis S.R.L.


   Asociaţia "Dem D. Stoenescu" are scop nepatrimonial, cu caracter social informativ şi filantropic constând în sprijinirea materială şi spirituală directă şi indirectă prin activităţi caritabile şi servicii sociale de proximitate a tinerilor avocaţi şi a avocaţilor pensionari.


   Obiectivele principale ale asociaţiei vizează :
    - organizarea şi derularea de servicii de informare şi consiliere pentru avocaţi şi avocaţii pensionari;
    - sprijinirea tinerilor avocaţi în vederea integrării în profesie şi a perfecţionării profesionale;
    - sprijinirea avocaţilor pensionari în soluţionarea unor probleme sociale;
    - organizarea de activităţi de socializare între avocaţi, reuniuni, seminarii, excursii, etc.
    - înfiinţarea pe cont propriu sau în parteneriat cu alte organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale, de centre care să asigure servicii în caz de neglijenţă şi abuz pentru avocaţi şi de centre medicale de îngrijire a avocaţilor care se confruntă cu probleme de sănătate;
    - editarea broşurilor şi a altor publicaţii cu caracter informativ, inclusiv a revistelor tipărite şi electronice;
    - colaborarea cu instituţiile şi organele care sprijină în mod curent comunităţile locale, precum şi cointeresarea persoanelor fizice şi juridice române sau străine în relaizarea scopului asociaţiei;
    - cultivarea legăturilor cu alte organizaţii din ţară sau din străinătate prin schimburi de publicaţii şi delegaţii reprezentând asociaţia;

   -formarea profesională continuă pentru adulţi;

  -pregătirea, perfecţionarea şi dezvoltarea profesională a personalului didactic şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar;

  -protejarea şi respectul identităţilor culturale , a tradiţiilor şi moştenirii culturale, a patrimoniului material şi nepatrimonial.

Nume :

Asociaţia "Dem D. Stoenescu"

 

Adresa :

Calea Bucuresti, Bl.17D mezanin,

Municipiul Craiova, Cod postal: 200678

Judetul Dolj, Romania

 

Cont bancar:

RO41 RNCB 0134 1087 9377 0001

BCR CRAIOVA

 

Cod de inregistrare fiscala (CIF): 25382941

 

Telefon: 4 0251.413.940, 0351.408.430

Fax: 0251.413.937

E-mail: office@barouldolj.ro

Web: www.barouldolj.ro