Av. Arabella Denise Ionescu - EBRU TIMTIK ȘI SACRIFICIUL EXTREM PENTRU APĂRAREA DREPTULUI LA PROCES ECHITABIL

 

 

Motto

”O mare revoluție democratică are loc în mijlocul nostru; toți o văd, însă nu toți o judecă în același fel: unii gândesc că este un lucru nou și luând-o drept un accident, speră să o mai poată opri; în vreme ce alții socot că nu i se poate sta împotrivă, deoarece văd în ea fenomenul cel mai continuu, cel mai vechi și cel mai permanent dintre cele cunoscute în istorie”.

– Alexis de Toqueville

 

În anul celei de–a 30-a aniversări a Principiilor de bază ale ONU privind rolul barourilor,adoptate la cel de-al 8-lea Congres al Națiunilor Unite pentru Prevenirea Crimelor și Tratamentul Deținuților (1990), CCBE onorează memoria activistei pentru drepturile omului, EBRU TIMTIK și își exprimă îngrijorarea și dezacordul ferm față de practicile frecvente de încălcare a garanțiilor privind procesul echitabil de către statul turc. Organizația europeană îndeamnă totodată la acordarea sprijinului imediat avocatului turc Aytak Unsal, aflat în protest pentru nerespectarea dreptului la proces echitabil.

Ebru Timtik se înscrie în seria neagră a victimelor abuzurilor autorităților turce alături de Helin Bolek, Ibrahim Gokcek și Mustafa Kocak, avocați ce au înțeles să își exercite cu prețul vieții prerogativele recunoscute legal. 238 zile în greva foamei și 30 kg la momentul decesului, cifre seci ce descriu calvarul la care s-a supus avocata turcă Ebru Timtik pentru a obține din partea autorităților judiciare turce dreptul la un proces echitabil. Ceea ce în democrațiile consacrate se înscrie ca un principiu al statului de drept și mai ales a unui sistem judiciar sănătos, veritabil, integru, în regimurile autocratice este perceput ca un atentat la prerogativele celor aflați în funcții politice de decizie.

18 avocați, printre care Timtik și Unsal (cei cărora Asociația Barourilor din Paris le-a acordat în 2015 titlul de membri onorifici), au demascat în 2018 abuzurile regimului de guvernământ care a declanșat împotriva lor represalii ce vizau suprimarea vocii lor din agora turcă. Acuzații de apartenență la grupuri teroriste au deschis calea unor procese cu putere de exemplu pentru cei care ar fi fost animați să le urmeze exemplul. Demascarea abuzurilor și exercitarea dreptului la apărare în cadrul unor procese echitabile nu este posibilă în condițiile actuale.

Experți în drepturile omului ai Națiunilor Unite susțin necesitatea unei investigații efective în privința morții avocatei de origine turcă Ebru Timtik, susținând că nimeni nu trebuie să ajungă la sacrificiul suprem pentru a obține recunoașterea dreptului la dreaptă judecată.

Ecourile și demersurile internaționale (Milena Buyum, senior manager al campaniei declanșate de Amnesty International în sprijinul avocaților turci; Asociația Internațională a Apărătorilor Democrației cea care a inițiat la 01.06.2020 o petiție semnată de 365 de străini și

de 400 de avocați turci, adresată Curții Supreme pentru urgentarea achitării avocaților arestați; European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights a adresat

Națiunilor Unite o scrisoare deschisă, exprimând îngrijorarea față de soarta avocaților aflați în greva foamei etc.) se dovedesc, cel puțin până în prezent, insuficiente în ceea ce privește asigurarea contextului necesar respectării drepturilor omului în general și a dreptului la un proces echitabil, în special.

În acest context, eforturile noastre, ale profesioniștilor, dar și ale organizațiilor internaționale, trebuie intensificate, cu prioritate pe salvarea vieții avocatului turc Aytac Unsal și, într-un cadru mai larg, pe respectarea principiilor de bază în cadrul legislației și practicilor naționale din Turcia, cu asigurarea tuturor garanțiilor pentru exercitarea fără intimidări a atribuțiilor profesionale, în afara oricăror obstrucționări, acte de hărțuire sau ingerințe neconforme, a amenințărilor de natură penală ori cu sancțiuni administrative, economice sau de altă factură  la adresa activităților desfășurate în conformitate cu îndatoriri, standarde și etice profesionale recunoscute.

Păstrarea independenței și a integrității în actul de justiție, evitarea oricăror ingerințe sau presiuni de natură politică, menținerea statului de drept sunt obiectivele care trebuie să guverneze justiția oricărui stat.

Avocații și asociațiile profesionale de avocați trebuie să aibă libertatea de a contesta autoritățile care nu respectă statul de drept, inclusiv cu privire la accesul și administrarea justiției și la promovarea și protejarea drepturilor omului, se afirmă în cadrul celui de-al 23 lea principiu de bază consacrat de ONU. În același context, se afirmă necesitatea implementării de către Statele membre a unor principii și instrumente de lucru care să asigure garanții numai pentru toți avocații ci și pentru cei care exercită funcții juridice (de consiliere și de apărare) în aceleași condiții profesioniste (Principiul 16), inclusiv în fața instanțelor și organelor internaționale și regionale, după cum aceasta le este necesar și relevant pentru ca ei să își exercite funcția în mod eficient (Preambul). Se solicită Statelor membre să vegheze asupra independenței profesiei de avocat, prin intermediul mecanismelor naționale, regionale și internaționale și să identifice amenințările și provocările reale și potențiale, în consultare cu părțile interesate relevante, inclusiv organizațiile independente naționale și internaționale ale avocaților.

Sacrificiul avocatului turc Ebru Timtik nu trebuie să rămână fără ecou. Avem datoria să îi ducem mai departe misiunea până la atingerea scopului acesteia. Jurământul rostit de fiecare dintre noi la primirea în profesie ne obligă să adoptăm o poziție activă, fermă în condamnarea abuzurilor de orice tip la care sunt supuși profesioniștii de pretutindeni și, în speță, din regimurile totalitare în exercitarea atribuțiilor reglementate și recunoscute legal.  Solidaritatea activă este mai mult decât necesară în contextul actual pentru asigurarea efectivă a protecției și a garanțiilor suplimentare pentru avocații care se află în exercițiul profesiei lor, vizați în activitatea lor de diverși actori statali și non-statali atunci când, de exemplu, reprezintă cetățeni ori cauze nepopulare sau care contestă guvernele în funcție; când sunt invocate acuzații de amenințări la adresa securității naționale; sau când statul de drept este subminat. Avocaților trebuie să li se garanteze în permanență dreptul la reprezentare, un proces echitabil și un proces adecvat. Trebuie să depășim etapa declarațiilor și a bunelor intenții și să cerem aplicarea unor sancțiuni atunci când toate celelalte demersuri și practici diplomatice rămân fără efect.

Av. Arabella Denise Ionescu

Membru al Consiliului Baroului Dolj