Adrian-Constantin CIONTU

Adrian-Constantin CIONTU
Despre

Avocat

Definitiv Curator

Detalii
09 noiembrie 2017
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Curţi de Apel
Instanţe la care poate pune concluzii
Ciontu Adrian-Constantin - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
Mun Craiova, Aleea 4 Poligonului, nr.33, jud.Dolj
Sediu profesional