Adrian-Cătălin CĂLINOIU

Adrian-Cătălin CĂLINOIU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
31 august 2020
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Curţi de Apel
Instanţe la care poate pune concluzii
Calinoiu și Asociații - Societate Civilă de Avocati
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 93, bl.6a, sc.1, et.1, ap.6, jud. Dolj
Sediu profesional