Adrian-Gabriel DIACONU

Adrian-Gabriel DIACONU
Despre

Avocat

Definitiv Transferat

Detalii
05 ianuarie 2004
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Diaconu Adrian-Gabriel - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Alexandria, nr.29, jud.Dolj
Sediu profesional