Alina Monica DINULESCU-COLŢATU

Alina Monica DINULESCU-COLŢATU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
19 ianuarie 2004
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Dinulescu-Colţatu Alina-Monica - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Înfrăţirii, nr.2, bl.10D, sc.1, ap.1, jud.Dolj
Sediu profesional