Anne-Marie NICOLA

Anne-Marie NICOLA
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
21 noiembrie 2014
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Curţi de Apel
Instanţe la care poate pune concluzii
Nicola Anne-Marie - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Țărăncuței, nr.12, jud.Dolj
Sediu profesional