Arabella-Denise IONESCU

Arabella-Denise IONESCU
Despre

Avocat

Definitiv Curator

Detalii
01 martie 2005
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Arabella-Denise Ionescu - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.M-şal Alexandru Averescu, nr.8, bl.D16, sc.2, et.2, ap.12, jud.Dolj
Sediu profesional