Armand-Mihail CALOTĂ

Armand-Mihail CALOTĂ
Despre

Avocat

Definitiv Transferat

Detalii
01 februarie 2006
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
CALOTĂ, GHIŢĂ&ASOCIAŢII - SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAŢI
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.15, jud.Dolj
Sediu profesional