Bianca Maria Carmen PREDESCU

Bianca Maria Carmen PREDESCU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
09 august 1985
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Bianca Predescu
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Th.Aman, bl.73ap., sc.3, ap.3, jud.Dolj
Sediu profesional