Bogdan Marian POPESCU

Bogdan Marian POPESCU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
19 ianuarie 2004
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Bogdan Popescu
Formă exercitare profesie
Craiova, str.Dr.Victor Papillian, nr.36, bl.F2, sc.1, ap.3, jud.Dolj
Sediu profesional