Detalii
17 aprilie 2002
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Carmen Popa - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Brestei, nr.21, et.2, biroul nr.5, jud.Dolj
Sediu profesional