Cătălin ŞCHIOPU

Cătălin ŞCHIOPU
Despre

Avocat

Definitiv Curator

Detalii
01 noiembrie 1996
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Cătălin Şchiopu
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Unirii, nr.50, jud.Dolj
Sediu profesional