Cici MARTIE

Cici MARTIE
Despre

Avocat

Definitiv CuratorCurator fiscal

Detalii
14 ianuarie 2011
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Martie Cici - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, bdul Dacia, nr.111, bl.6, sc.2, et.3, ap.14, jud.Dolj
Sediu profesional