Claudia-Mariana MITRANA

Claudia-Mariana MITRANA
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 septembrie 2000
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Mitrana Claudia Mariana
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, cart.Craioviţa Nouă, bl.103B, sc.1, ap.9, jud.Dolj
Sediu profesional