Claudiu GACIU

Claudiu GACIU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
23 ianuarie 2009
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Claudiu Gaciu - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Băileşti, str.Victoriei, nr.135, jud.Dolj
Sediu profesional