Constanţa Lelia COTORA

Constanţa Lelia COTORA
Despre

Avocat

Definitiv Curator

Detalii
01 septembrie 1983
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Cotora Constanţa Lelia - Cabinet de Avocat
Formă exercitare profesie

Telefoane: 0251.313.543

Băileşti, str.Panduri, nr.5, jud.Dolj
Sediu profesional

Telefoane: 0251.313.543