Cristina ROŞCA

Cristina ROŞCA
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
18 ianuarie 2008
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Roşca Cristina - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
Calafat, str.Cobuz, bl.U4, sc.1, ap.8, jud.Dolj
Sediu profesional