Cristina Valeria LĂINESCU

Cristina Valeria LĂINESCU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
20 octombrie 1997
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Lăinescu Cristina
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, bld.Dacia, nr.130, bl.K3, sc.1, ap.10, jud.Dolj
Sediu profesional