Daniela Relia CONSTANTINESCU

Daniela Relia CONSTANTINESCU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 noiembrie 1998
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Constantinescu Daniela Relia
Formă exercitare profesie
Craiova, Cart.1 Mai, str. Lalelelor, bl.D6, sc.1, ap.10
Sediu profesional