Diana SIMON

Diana SIMON
Despre

Avocat

Definitiv Curator

Detalii
10 noiembrie 2016
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Curţi de Apel
Instanţe la care poate pune concluzii
Diana Simon - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
Mun.Craiova, str.Traian Lalescu, nr.27A, bl.D9, sc.2, ap.7, jud.Dolj
Sediu profesional