Elena-Daniela GRĂJDAN

Elena-Daniela GRĂJDAN
Despre

Avocat

Definitiv Curator

Detalii
01 martie 2005
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Daniela Grăjdan - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Arieș, nr.39, jud.Dolj
Sediu profesional