Elena-Mihaela POPESCU

Elena-Mihaela POPESCU
Despre

Avocat

Definitiv Curator

Detalii
14 ianuarie 2011
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Curţi de Apel
Instanţe la care poate pune concluzii
Popescu Elena-Mihaela - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, str.Brânduşa, nr.12, jud.Dolj
Sediu profesional