Florentina DUMITRU

Florentina DUMITRU
Despre

Avocat

Definitiv Curator

Detalii
01 februarie 2003
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Avocat Dumitru Florentina
Formă exercitare profesie
mun.Craiova, Aleea N.Bălcescu, bl.23C, sc.1, ap.2, jud.Dolj
Sediu profesional