Florin Cornel BĂLĂNESCU

Florin Cornel BĂLĂNESCU
Despre

Avocat

Definitiv

Detalii
01 septembrie 1998
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Bălănescu Florin - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
Mun.Craiova, str.Voinicului, nr.20, jud.Dolj
Sediu profesional