Florin IANCULUI

Florin IANCULUI
Despre

Avocat

Definitiv TransferatCuratorCurator fiscal

Detalii
01 aprilie 2009
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Iancului Florin - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
Mun.Craiova, str.Filip Lazăr, nr.12, bl. F1, sc.1, ap.3, jud.Dolj
Sediu profesional