Gabriel-Florin BĂDESCU

Gabriel-Florin BĂDESCU
Despre

Avocat

Definitiv Curator

Detalii
12 martie 2008
Data înscrierii în Barou

Av. Definitiv

Toate instanţele
Instanţe la care poate pune concluzii
Gabriel Bădescu - Cabinet de avocat
Formă exercitare profesie
mun.Calafat, b-dul Tudor Vladimirescu, nr.18, jud.Dolj
Sediu profesional